Het PTG-NIR automatische poeder- en korrel karakteriserings systeem combineert het Pharma Test PTG-S5 poederstroom test instrument met een geïntegreerde J&M TIDAS L NIR diode-array-spectrometer.
Het systeem wordt bestuurd door de krachtige TIDASDAQ3-software inclusief een aangepast script voor de PTG-NIR.
Het systeem is ideaal om de vloei-eigenschappen van een poeder of granulaat te onderzoeken. Deze combinatie is ideaal voor gelijktijdige detectie van chemische, fysische en morfologische informatie.
Deze informatie beschrijft het stromingsgedrag van een poeder of granulaat.
Ook andere vormen van vaste stoffen kunnen worden getest.
Alle resultaten worden gepresenteerd in een enkel rapport dat wordt gegenereerd door de meegeleverde TIDASDAQ3-software.

Uitgebreid Toepassingsgebied PTG-NIR

De PTG-NIR is uitgerust met een J&M NIR diode array spectrometer.
Een vezeloptische sonde wordt net onder de transparante glazen poederschaal van het PTG-S5-instrument naar binnen gebracht.
De NIR-meting wordt uitgevoerd door het licht door het sondevenster en de glazen poederschaal te laten schijnen, rechtstreeks in de poederkegel die zich op de poederschaal vormt.
Het licht dringt voldoende door de poederkegel om reproduceerbare spectrale resultaten te verkrijgen.

Door toevoeging van de NIR spectrometer wordt het toepassingsgebied uitgebreid van deze poeder karakteriserings systeem voor de aanvullende analyse van:

  • Vochtgehalte
  • API-concentratie
  • Kwalitatieve “vingerafdrukken” van poederinhoud
  • Homogeniteit van gemengde componenten

voor meer informatie klik hier of hier