Op 16 mei 2017 vindt het nieuwe LabSafety event plaats bij de ReeHorst in Ede. Prolyse BV neemt hier aan deel.

Dit event heeft een gevarieerd lezingenprogramma bestaande uit twee parallelle sessies met als thema’s ‘Persoonlijke veiligheid’ en ‘Veilige werkomgeving’, waarbij experts en veiligheidskundigen vanuit diverse vakgebieden aan het woord komen. Tijdens de pauzes is er gelegenheid om op het beursplein de stands van de bedrijven te bezoeken. De aanbieders op dit plein bieden informatie over een veilige inrichting van het lab, producten en apparatuur die veilig werken bevorderen.

Het LabSafety event biedt de kans om in één dag te leren van specialisten, kennis op te doen, in contact te komen met de juiste mensen, inclusief aanbieders van producten en installaties voor veiliger werken op het lab.

LabSafety wordt georganiseerd door de branche Laboratorium Technologie van FHI, federatie van technologiebranches in samenwerking met vooraanstaande leveranciers van laboratorium producten. De deelnemende bedrijven kunt u bezoeken op de informatiemarkt om kennis te vergaren en te netwerken.

Aanmelden

labsafety 2017

labsafety 2017


Klik hier om u voor een gratis bezoek aan te melden en registreer u met de code SAF17551

Informatie
Voor meer informatie over het LabSafety event zie www.fhi-labsafety.nl